Kabinet onderzoekt legaal aanbod kansspelen internet

Discussion in 'Internet Gokken Informatie Forum' started by Mike, Oct 29, 2009.

Guts Casino
 1. Mike

  Mike Administrator Staff Member

  Commissie onderzoekt kansspelen via internet

  De komende maanden zal een adviescommissie zich buigen over de vraag op welke manier in Nederland kansspelen via het internet kunnen worden aangeboden. Uiterlijk in maart 2010 brengt de commissie haar advies uit aan de minister van Justitie Hirsch Ballin. De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de instelling van de adviescommissie 'Kansspelen via internet' onder voorzitterschap van Geert Jansen, Commissaris van de Koningin in Overijssel.

  Op dit moment is het wettelijk verboden om kansspelen via internet op de Nederlandse markt te brengen. Het buitenlands aanbod dat zich mede op de Nederlandse markt richt doet dat zonder vergunning en is dus illegaal. Omdat er, zoals recent uit onderzoek is gebleken, ook in Nederland behoefte is aan goed gereguleerd legaal aanbod wil het kabinet onderzoeken onder welke voorwaarden het mogelijk is kansspelen via internet te reguleren.

  De aangestelde commissie heeft de opdracht advies uit te brengen over algemene voorwaarden die kunnen worden gesteld aan de regulering van kansspelen via internet, met als mogelijk resultaat een voorstel voor een wettelijk regime. In dat voorstel zou dan specifiek aandacht moeten zijn voor de consequenties voor de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het Nederlandse kansspelbeleid, aard en omvang van het illegale aanbod, de vergunningafgifte, soortgelijke ontwikkelingen in andere EU-Lidstaten en de bescherming van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en jong volwassenen.
   

Uptown Aces Casino