Ny Svensk Lag om Spel Online Från Januari 2019

Discussion in 'Online Casinon Sverige - SV' started by Marina, Aug 5, 2018.

Voodoo Dreams Casino
 1. Marina

  Marina Administrator Staff Member

  Som de flesta vet är en ny lag om spel online på gång att införas i Sverige. Den 21:a december 2017 föreslog regeringen en ny lag om spel och en ny lag om skatt på spel, då de fattade beslut om lagrådsremissen vid namn En omreglerad spelmarknad. Den nya regleringen kommer att fungera med ett licenssystem och kommer att träda i kraft den 1:a januari 2019. Redan nu (från den 1:a augusti 2018) kan intresserade aktörer lämna in en ansökan om licens.

  Lagstiftningen innebär att den svenska staten kommer att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden genom att också aktörer på nätet måste följa svenska lagar och regler (och inte som idag då nätet är undantaget från detta). För spelarna är detta bara bra, då det innebär ökad säkerhet. Staten kommer exempelvis att få verktyg att stänga ute de som inte har en licens, något de inte kan göra idag.

  För att tillhandahålla spel på den svenska spelmarknaden kommer det alltså att krävas en licens, oavsett om det sker online eller offline. Målet med detta är att spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt. Det är också viktigt att den bedrivs på ett sunt och säkert sätt med kontroller från svenska staten. De negativa konsekvenserna som finns av spelande ska också försöka begränsas. Detta betyder att licensinnehavarna till exempel har en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande, exempelvis vad gäller marknadsföringen av spel, men också genom att hjälpa spelarna att minska sitt spelande vid behov. Spelarna måste kunna stänga av sig själv från spel och Spelmyndigheten kommer att föra ett register över spelare som stängt av sig själva tillfälligt eller permanent hos de diverse spelbolagen. Dessutom måste spelen ha ett högt konsumentskydd och vara mycket säkra. Det är också viktigt att spel inte ska användas som stöd för kriminell verksamhet.

  Ett led i detta är att alla spelare måste registrera sig och aktörerna måste fastställa spelarnas identitet innan spel påbörjas. De registrerade spelarna måste också öppna ett spelkonto online och alla pengatransaktioner till och från detta spelkonto måste registreras.

  Det är den statliga myndigheten vid namn Spelmyndigheten som kommer att besluta om licenser och även utöva de lagliga kontrollerna. Licensen ges för max 5 år och kan förenas med vissa villkor. Licensierat spel kommer också att beskattas med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna. Detta gäller bara för aktörerna och för spelarna kommer vinsterna fortfarande att vara skattefria, vilket också betyder att de inte behöver tas upp i deklarationen.

  Straffen för olovlig spelverksamhet och främjande av olovligt spel kommer också att skärpas med den nya lagen och dessutom införs en helt ny brottsrubricering. Det handlar om ”spelfusk” med målet att komma åt så kallad matchfixning, som blivit allt vanligare.

  I den nya lagen kommer spelmarknaden att delas upp mellan en så kallad konkurrensutsatt del, en del med spel för allmännyttiga ändamål och en del som förbehålls staten. Spel online och vadhållning tillhör den första gruppen, lotterier och bingo den andra och de statliga kasinona och värdeautomater den sista.
   

Uptown Aces Casino
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice